Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Historia naszej placówki

Szkołę w Grobli założono za czasów "Gubernium Galicyjskiego" w roku 1816. Uczęszczały do niej dzieci z naszej miejscowości, a także Ispiny, Trawnik i Świniar. Sale lekcyjne mieściły się wtedy w budynkach wynajętych. Dopiero w roku 1841 oddano do użytku budynek (jedną salę), a jego rozbudowy dokonano w 1898r.

  Budynek szkoły w 1963r.

W 1914r. wybucha I wojna światowa. Ówczesny kierownik - Pan Czyżewicz zostaje wcielony do armii austryjackiej. Nauka w czasie wojny, a także w pierwszych latach powojenych odbywa się z dłuższymi przerwami zimowymi spowodowanymi brakiem funduszy na opał. Dopiero w roku 1923/1924 powraca do normalnego trybu. W latach trzydziestych do szkoły uczęszcza około 250 uczniów, funkcję kierownika szkoły pełni Pan Piotr Błąkała.

W 1939 roku, II wojna nie omija również Grobli i szkoły. Do jej budynku przywożono rannych z okolic Bielska. Naukę rozpoczęto dopiero 20 października, zabraniając uczyć historii, geografii i przyrody, a od 1940r. wprowadzono język niemiecki jako urzędowy. W czasie wojny szkoła pełniła funkcję m.in. szpitala, magazynu zboża oraz amunicji, uczono więc z przerwami. W roku 1944/45 nauki nie rozpoczęto w ogóle, ponieważ wojskowe władze niemieckie zmuszały nauczycieli i uczniów do pracy przy okopach.

Po wojnie uczono się w ciężkich warunkach. Brak podręczników szkolnych utrudniał pracę nauczycielom, mimo to młodzież chętnie garnęła się do nauki. W szkole w latach powojennych organizowane były kursy dokształcające w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. W latach 1951/52 został wprowadzony w klasie VII obowiązkowy egzamin ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki.

W związku z wprowadzeniem ustawy o 8 - letniej szkole podstawowej w r. 1966/67 zaszła konieczność rozbudowy placówki. Miejscowa ludność postanawia jednak zbudować zupełnie nową. Zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły, działa on bardzo ospale i dopiero 29 marca 1969r. odbywa się spotkanie, na którym podjęto decyzję o budowie domu nauczyciela i szkoły. Prace ruszyły w listopadzie 1969r. a naukę w nowym budynku rozpoczęto 1 grudnia 1971r. 3 stycznia 1972 roku przystąpiono do rozbiórki starych pomieszczeń. Część wschodnią budynku adoptowano budując piętro, a po zachodniej stronie powstała sala gimnastyczna. Uroczyste otwarcie szkoły, która służy nam po dziś dzień odbyło się w styczniu 1973r.

  Budynek szkoły - lata 80-te.

W 1999r. w wyniku reformy oświaty powstaje 6 letnia szkoła podstawowa i 3 letnie gimnazjum, do którego uczęszczają dzieci z Grobli, Trawnik, Ispiny i Świniar. W 2001r. obydwie te jednostki łączą się i powstaje ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROBLI.

Na podstawie "Kroniki szkoły" opracowała: mgr Magdalena Piekło